• Dotace a dotační projekty

Domů / Náplň naší činnosti / EEE poradenství

EEE  Poradenství

  • Většina racionálně uvažujících lidí chce žít v co nejpřijatelnějším prostředí, tedy ekologicky, za co nejnižší provozní náklady, tedy ekonomicky. To znamená efektivně využívat energetické zdroje.

 

  • Obecný trend vyspělého civilizovaného světa posledních let je jít cestou těchto 3E přičemž platí

       rovnice ekologicky + ekonomicky = efektivně, tedy E+E=E.

 

  • K tomu jsou příjímána opatření a normy určující  jak energii získávat na straně jedné a jak s energií nakládat na straně druhé.

 

  • Vedle těchto opatření a norem, v našich podmínkách norem EU, jsou na podporu moderních technologií a jejich užití v praxi vypisovány nejrůznější dotační projekty  z prostředků jednotlivých ministerstev Vlády ČR a dotace z EU jak pro soukromý, tak pro podnikatelský sektor

 

  •   Pokud požadujete více informací napište nám .                                                                                 

 

Související dokumenty: